Luotettavuus­tekniikka (3 pv)
Tieto- ja viestintäteknologia

Luotettavuus­tekniikka (3 pv)

1 750 euroa /hlö + alv 24 %

25.-27.09.2023, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti January 12th, 2023 Sampo Korppoo

Kurssi antaa kokonaiskuvan luotettavuustekniikasta ja sen käytöstä takuu- ja reklamaatiokulujen hallinnassa.

Luotettavuustekniikka on keino suunnitella, analysoida, mitata ja parantaa ajallista laatua. Suuri osa takuu- ja reklamaatiokustannuksista syntyy systeemin tai tuotteen ajallisesta heikkenemisestä tai sen vajavaisesta kyvystä kestää rasitusta.


Luotettavuus on todennäköisyys, että laite tai toiminta suorittaa vaaditun toiminnon määräoloissa ja vaaditun ajan ilman vikoja. Luotettavuustekniikan perusteisiin kuuluu ymmärtää, kuinka vika syntyy. Vika muodostuu aina eräänlaisten kestävyys- ja rasitusvoimien jakaumien kohdatessa.

Koska kysymyksessä on aikariippuvat ilmiöt, tarvitaan näiden analysointiin ja mallintamiseen perinteisen laatutekniikan sijaan muita kuin normaalijakaumia.

Koulutuksessa sovelletaan useista eri jakaumamalleja luotettavuustekniikan analyyseissä. Koulutukseen osallistuttaessa sinun ei tarvitse osata tai tuntea näitä harvemmin käytettyjä jakaumia entuudestaan. Koulutuksessa lähdetään perusteista ja edetään asteittain edistyksellisiin analyyseihin.

Kurssilta saat:
– perustiedot luotettavuustekniikasta
– luotettavuusdatan analysointimenetelmät
– mahdollisuuden soveltaa luotettavuustekniikan tietoa omissa työtehtävissä
– tiedot mittaustulosten ja luotettavuustietojen analysoinnista ja käytöstä
– johdatuksen Minitab-ohjelman mahdollisuuksiin luotettavuustietojen analysoinnissa


Mitä on luotettavuustekniikka
Luotettavuustekniikka on oma tieteenhaaransa, joka käsittelee aikariippuvaa laatua. Luotettavuustekniikassa tavoitteena on löytää ja toteuttaa ne käyttövarmuuteen vaikuttavat ratkaisut, jotka taloudellisuutta tai muita kriteereitä käyttäen johtavat parhaaseen tulokseen.

Kenelle?
Tämä kattava koulutus luotettavuustekniikkaan on erinomainen tietopaketti suunnittelijoille, luotettavuusinsinööreille tai vastaavissa tehtävissä oleville sekä laatuammattilaisille. Tänä päivänä vaativat laskutoimitukset tekee kone, joten sinun ei tarvitse olla matemaatikko.

Edistykselliset analyysit helposti käyttöön
Yhdistä luotettavuustekniikan edistykselliset analyysit ja moderni mahdollisuus käyttää tietokoneavusteista laskentaa muuten vaikean laskennan avuksi. Koulutus sitoo Minitabissa olevan laajan luotettavuustekniikan analyysikokonaisuuden suunnittelun avuksi.

Monimuotoinen osallistumistapa
Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

Elämyksellinen koulutuspaikka
Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut
Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.


Kouluttaja:
DI Antti Piirainen, Quality Knowhow Karjalainen Oy
– johtava kouluttaja
– Lean Six Sigma Black Belt
– diplomi-insinööri (tuotantotalous, toimitusketjun johtaminen)
– Insinööri AMK (ympäristöteknologia)

DI Antti Piiraisella on koulutus- ja konsultointikokemusta lukuisista yrityksistä ja organisaatioista noin 20 vuoden ajalta. Koulutuspäiviä Antilla on noin 150 – 170 päivää / vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 3000 päivää asiakasyrityksissä asiantuntijana ja kouluttajana. Antti Piirainen on ohjannut satoja projekteja tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Lean Six Sigmalla sekä sitä tukevilla konsepteilla. Alempana löytyy tarkempi kuvaus aihealueista ja toimialoista.

WIS Consulting Oy (2002-2004), Yritysvalmentaja (Prosessien kehitystehtävät tilastollisia menetelmiä käyttäen sekä laadun kehittämisen konseptien eri osa-alueiden soveltaminen ja menetelmien rakentaminen asiakasyrityksissä. Lisäksi koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja kouluttaminen.)

TL-Coating Oy (2000-2002), Laatu- ja ympäristöpäällikkö (Laatu- ja ympäristöjärjestelmien suunnittelu, toteutus, sertifiointi, ylläpito ja niihin liittyvä viranomaisyhteistyö sekä erilaisten kehitysprojektien suunnittelu ja toteutus.).OHJELMA

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 Luotettavuuden konseptit ja käsitteet

10:00 Luotettavuuden laskentamenetelmät
”ulkoapäin” nähtynä (malli)
”sisältäpäin” nähtynä (data)

12:00 Lounas

13:00 Johdatus Minitab -ohjelmaan ja sen käyttöön
13:30 Luotettavuudessa käytetyt keskeiset jakaumat ja luottamusvälit

14:30 Kahvi

15:00 Jakaumien ja luottamusvälien määritys Minitabilla

15:30 Luotettavuustietojen analysointi
Mitä tunnuslukuja lasketaan?

16:30 Ensimmäinen päivä päättyy


Päivä 2

08:15 Rasitus-kestävyys -malli
Miksi systeemit ja laitteet vioittuvat?
Turvallisuusmarginaali

10:00 Johdatus luotettavuusmallien laskemiseen ja luotettavuuden ennustamiseen

11:30 Lounas

12:30 Luotettavuus suunnittelussa
Mitä voidaan suunnittelussa tehdä luotettavuuden parantamiseksi?

14:00 Kahvi

14:30 Luotettavuus tuotannossa
Mitä voidaan tuotannossa tehdä luotettavuuden parantamiseksi?

15:30 MINITAB – Luotettavuuslaskuista harjoituksia

16:30 Toinen päivä päättyy


Päivä 3

08:15 Luotattavuuden mittaus
Luotettavuustestit
Toiminnalliset testit
Ympäristötestit
Huolto ja kunnossapitotestit

10:00 Luotettavuusmittausten tulosten ja esimerkkien analysointi Minitabilla

11:30 Lounas

12:30 Luotettavuusongelmien ratkaiseminen
Luotettavuusohjelmia
Luotettavuus kentällä

14:00 Kahvi

14:30 Loppukeskustelu

15:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
25.-27.9.2023

Hinta:
1 750 euroa
/hlö + alv 24 %.
– hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja